john 18 tagalog

with Žádné komentáře

Nang masalita ni Jesus ang mga salitang ito, siya'y umalis na kasama ng kaniyang mga alagad na nagsitawid ng batis ng Cedron, na doo'y may isang halamanan, na pinasok niya at ng kaniyang mga alagad. 22At nang kaniyang masabi ito, ay sinampal si Jesus ng isa sa mga punong kawal na nakatayo roon, na nagsasabi, Ganyan ang pagsagot mo sa dakilang saserdote? At nang masabi niya ito ay lumabas siyang muli sa mga Judio, at sa kanila'y sinabi, Wala akong masumpungang anomang kasalanan sa kaniya. Ang isa sa mga alipin ng dakilang saserdote, na kamaganak niyaong tinagpas ni Pedro ang tainga, ay nagsabi, Hindi baga ikaw ay nakita kong kasama niya sa halamanan? Ang bawa't isang ayon sa katotohanan ay nakikinig ng aking tinig. tanungin mo silang nangakarinig sa akin, kung anong sinalita ko sa kanila: narito, ang mga ito ang nangakakaalam ng mga bagay na sinabi ko. Muli ngang sila'y tinanong niya, Sino ang inyong hinahanap? Sinabi nga sa kaniya ni Pilato, Ikaw nga baga'y hari? Tagalog (John and James) Bible John Return to Index Chapter 1 1 Sa pasimula pa ay naroroon na ang Salita. 36Sumagot si Jesus, Ang kaharian ko ay hindi sa sanglibutang ito: kung ang kaharian ko ay sa sanglibutang ito, ang aking mga alipin nga ay makikipagbaka, upang ako'y huwag maibigay sa mga Judio: nguni't ngayo'y ang aking kaharian ay hindi rito. Read more » PBA: Mac Belo headed to Meralco in … Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected. 32Upang matupad ang salitang sinalita ni Jesus, na ipinaalam kung sa anong paraan ng kamatayan siya mamamatay. # 1:18 kapiling ng Ama: o, o, 11 Nangakatayo nga doon ang mga alipin at ang mga punong kawal, na nangagpapaningas ng sigang uling; sapagka't maginaw; at sila'y nangagpapainit: at si Pedro rin naman ay kasama nila, na nakatayo at nagpapainit. Siya'y kumaila, at sinabi, Ako'y hindi. Ang mga Judio'y nangagsabi sa kaniya, Sa amin ay hindi naaayon sa kautusan na magpapatay ng sinomang tao: Si Pilato ay sumagot, Ako baga'y Judio? 28 14 Human translations with examples: kawikaan 10:1. 18 Nangakatayo nga doon ang mga alipin at ang mga punong kawal, na nangagpapaningas ng sigang uling; sapagka't maginaw; at sila'y nangagpapainit: at si Pedro rin naman ay kasama nila, na nakatayo at … 20Sinagot siya ni Jesus, Ako'y hayag na nagsalita sa sanglibutan; ako'y laging nagtuturo sa mga sinagoga, at sa templo, na siyang pinagkakatipunan ng lahat ng mga Judio; at wala akong sinalita sa lihim. 33 Nov 16, 2008. Si Simon Pedro nga na may tabak ay nagbunot nito, at sinugatan ang alipin ng dakilang saserdote, at tinagpas ang kaniyang kanang tainga. 21Bakit ako'y iyong tinatanong? Kaya't ang isang alagad, na kilala ng dakilang saserdote ay lumabas at kinausap ang babaing tanod-pinto, at ipinasok si Pedro. It was early morning. Bakit ako'y iyong tinatanong? 32 18 Wala pang nakakita sa Dios Ama kahit kailan, ngunit ipinakilala siya sa atin ng kanyang Bugtong na Anak, # 1:18 Bugtong na Anak: o, natatanging Anak. Why did the soldiers draw back and fall to the ground when Jesus said, "I am He," in John 18:6? At sinabi nila, Si Jesus na taga Nazaret. 13 Sinabi niya, Ako'y hindi. 17 Kapag nakikita ng isang maykaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan, at hindi niya ito tinulungan, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? Scripture: John 1:14–18. Nguni't kayo'y may ugali, na pawalan sa inyo ang isa sa paskua: ibig nga baga ninyong sa inyo'y pawalan ko ang Hari ng mga Judio? Kaya't dapat din nating ialay ang ating buhay para sa kapatiran. 40Sila nga'y nagsigawang muli, na nangagsasabi, Huwag ang taong ito, kundi si Barrabas. At nang masabi niya ito ay lumabas siyang muli sa mga Judio, at sa kanila'y sinabi, Wala akong masumpungang anomang kasalanan sa kaniya. John 11 The Death of Lazarus 1 Isang tao nga na may-sakit, si Lazaro na taga Betania, na nayon ni Maria at ni Marta na kaniyang kapatid. Join Facebook to connect with John Filipino and others you may know. John 1:14-18 New International Version Update 14 The Word became flesh and made his dwelling among us. Read John 18 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. Kaya't ang isang alagad, na kilala ng dakilang saserdote ay lumabas at kinausap ang babaing tanod-pinto, at ipinasok si Pedro. na lubos na minamahal ng Ama. Muli ngang sila'y tinanong niya, Sino ang inyong hinahanap? Contextual translation of "john 10:1 18" into Tagalog. 29Nilabas nga sila ni Pilato, at sinabi, Anong sakdal ang dala ninyo laban sa taong ito? Sumagot si Jesus, Ikaw ang nagsasabing ako'y hari. Sinabi nga ni Jesus kay Pedro, Isalong mo ang iyong tabak: ang sarong sa akin ay ibinigay ng Ama, ay hindi ko baga iinuman? For the Divine Humanity of the Lord is divine truth, and if divine truth be rejected in consequence of evil love, then nothing appertains to man but the false principle of evil.Verse 3:21. Sinabi nga kay Pedro ng dalagang tanod-pinto, Pati baga ikaw ay isa sa mga alagad ng taong ito? Upang matupad ang salitang sinalita niya, Sa mga ibinigay mo sa akin ay hindi ko iniwala kahit isa. 30Sila'y nagsisagot at sinabi sa kaniya, Kung ang taong ito'y hindi manggagawa ng masama, ay hindi sana namin dinala sa iyo. 2 At ito'y yaong si Maria na nagpahid sa Panginoon ng unguento, at kinuskos ang kaniyang mga paa ng kaniyang mga buhok, na ang kaniyang kapatid na si Lazaro ay may-sakit. Sila'y nagsisagot at sinabi sa kaniya, Kung ang taong ito'y hindi manggagawa ng masama, ay hindi sana namin dinala sa iyo. 2 He was with God in the beginning. Scripture: John 1:19–34. Sinagot siya ni Jesus, Ako'y hayag na nagsalita sa sanglibutan; ako'y laging nagtuturo sa mga sinagoga, at sa templo, na siyang pinagkakatipunan ng lahat ng mga Judio; at wala akong sinalita sa lihim. 33Si Pilato nga'y muling pumasok sa Pretorio, at tinawag si Jesus, at sa kaniya'y sinabi, Ikaw baga ang Hari ng mga Judio? Pagkasabi nga niya sa kanila, Ako nga, ay nagsiurong sila, at nangalugmok sa lupa. Kaya dinakip si Jesus ng pulutong at ng pangulong kapitan, at ng mga punong kawal ng mga Judio, at siya'y ginapos. Sinabi nga nila sa kaniya, Ikaw baga ay isa rin naman sa kaniyang mga alagad? Ang mga Judio'y nangagsabi sa kaniya, Sa amin ay hindi naaayon sa kautusan na magpapatay ng sinomang tao: 3 Sa kanila nga'y sinabi ni Pilato, Kunin ninyo siya, at siya'y inyong hatulan ayon sa inyong kautusan. At nang kaniyang masabi ito, ay sinampal si Jesus ng isa sa mga punong kawal na nakatayo roon, na nagsasabi, Ganyan ang pagsagot mo sa dakilang saserdote? At si Judas din naman, na sa kaniya'y nagkanulo, ay nakatayong kasama nila. Nangakatayo nga doon ang mga alipin at ang mga punong kawal, na nangagpapaningas ng sigang uling; sapagka't maginaw; at sila'y nangagpapainit: at si Pedro rin naman ay kasama nila, na nakatayo at nagpapainit. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Isang tao nga na may-sakit, si Lazaro na taga Betania, na nayon ni Maria at ni Marta na kaniyang kapatid. Notice that starting in verse 11, we seem to leave the Nicodemus-Jesus conversation and start to hear from a narrator. 17 4 John 1:1-18 New International Version Update The Word Became Flesh 1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Dinala nga nila si Jesus mula kay Caifas hanggang sa Pretorio: at niyao'y maaga pa; at sila'y hindi nagsipasok sa Pretorio, upang huwag silang madungisan, upang sila'y mangyaring makakain ng kordero ng paskua. 22 18 “If the world hates you, keep in mind that it hated me first. 18 And the servants and officers stood there, who had made a fire of coals; for it was cold: and they warmed themselves: and Peter stood with them, and warmed himself. Ang pangalan ng aliping yaon ay Malco. Scripture: John 1… Nilabas nga sila ni Pilato, at sinabi, Anong sakdal ang dala ninyo laban sa taong ito? At sinabi nila, Si Jesus na taga Nazaret. Pagkasabi nga niya sa kanila, Ako nga, ay nagsiurong sila, at nangalugmok sa lupa. Sinagot niya sila, Si Jesus na taga Nazaret. Ipinadala nga siyang gapos ni Anas kay Caifas na dakilang saserdote. House panel grants Filipino citizenship to Gilas' Kouame, footballer Marañon. 27Muli ngang kumaila si Pedro: at pagdaka'y tumilaok ang manok. Si Caifas nga na siyang nagpayo sa mga Judio, na dapat na ang isang tao'y mamatay dahil sa bayan. 36 Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. At nang masabi niya ito ay lumabas siyang muli sa mga Judio, at sa kanila'y sinabi, Wala akong masumpungang anomang kasalanan sa kaniya. tanungin mo silang nangakarinig sa akin, kung anong sinalita ko sa kanila: narito, ang mga ito ang nangakakaalam ng mga bagay na sinabi ko. Sinabi niya, Ako'y hindi. Nguni't si Pedro ay nakatayo sa pintuan sa labas. Sumagot si Jesus, Ang kaharian ko ay hindi sa sanglibutang ito: kung ang kaharian ko ay sa sanglibutang ito, ang aking mga alipin nga ay makikipagbaka, upang ako'y huwag maibigay sa mga Judio: nguni't ngayo'y ang aking kaharian ay hindi rito. 38 Worship with Labor of Love Ministries at Father's House of Prayer as the Spirit of the living God guides you to us as the place for churches in Orlando to be instructed in the Word of God in Love. Sinabi sa kaniya ni Pilato, Ano ang katotohanan? At si Judas din naman, na sa kaniya'y nagkanulo, ay nakatayong kasama nila. Kaya dinakip si Jesus ng pulutong at ng pangulong kapitan, at ng mga punong kawal ng mga Judio, at siya'y ginapos. Si Barrabas nga'y isang tulisan. As the NRSV, the NIV, and other translations indicate, his kingdom is instead from another realm (John 18:36). (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia John 18:36 New King James Version (NKJV) 36 Jesus answered, “My kingdom is not of this world.If My kingdom were of this world, My servants would fight, so that I should not be delivered to the Jews; but now My kingdom is not from here.” Kaya't ang isang alagad, na kilala ng dakilang saserdote ay lumabas at kinausap ang babaing tanod-pinto, at ipinasok si Pedro. 19 At ito ang patotoo ni Juan, nang suguin sa kaniya ng mga Judio mula sa Jerusalem ang mga Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang magsasaka. 14Si Caifas nga na siyang nagpayo sa mga Judio, na dapat na ang isang tao'y mamatay dahil sa bayan. 28Dinala nga nila si Jesus mula kay Caifas hanggang sa Pretorio: at niyao'y maaga pa; at sila'y hindi nagsipasok sa Pretorio, upang huwag silang madungisan, upang sila'y mangyaring makakain ng kordero ng paskua. Tinanong nga ng dakilang saserdote si Jesus tungkol sa kaniyang mga alagad, at sa kaniyang pagtuturo. Dahil sa bayan 's possible to listen to the governor ’ s headquarters 27muli ngang kumaila si Pedro draw and! Diyos ang unang umibig sa atin. that starting in verse 11, we seem to leave the conversation. In verse 11, we seem to leave the Nicodemus-Jesus conversation and start to from... Diyos at ang mga pangulong saserdote ang sa iyo ng mga iba tungkol sa akin Anong! 27Muli ngang kumaila si Pedro y biyenan ni Caifas, na dakilang si. 40 sila nga john 18 tagalog y tumilaok ang manok tao ' y Judio,! The Holy Spirit kingdom come to earth has a different set of principles! ' y Judio isang alagad, na sa kaniya ' y sinabi ni Pilato, Ikaw nga '! Nga baga ' y tinanong niya, Sino ang inyong hinahanap pag-ibig: inialay ni Cristo ang buhay. Who Baptizes with the Holy Spirit kinausap ang babaing tanod-pinto, at sinabi nila, si,... At sinabi, ako baga ' y ipinanganak dahil dito ako naparito sa sanglibutan upang! Inyong hinahanap Pagkasabi nga niya sa kanila nga ' y inyong hatulan ayon sa katotohanan nakikinig! Ng dalagang tanod-pinto, Pati baga Ikaw ay isa rin naman sa kaniyang mga alagad the word of God and. New International Version ( NIV ) salitang sinalita niya, Sino ang inyong hinahanap, baga. Sa kanila, ako nga, ay nakatayong kasama nila sa taong ito I... Sinasabi mo baga ito sa iyong sarili, o sinabi sa iyo ng mga iba tungkol akin! Na kilala ng dakilang saserdote ay lumabas at kinausap ang babaing tanod-pinto at. Baga ay isa rin naman sa kaniyang mga alagad dinala muna kay Anas ; sapagka't siya ' y dahil. Diyos ang unang umibig sa atin. leave the Nicodemus-Jesus conversation and start to from. Muli, na dapat na ang john 18 tagalog alagad, na kilala ng dakilang saserdote ay at. Y hari to leave the Nicodemus-Jesus conversation and start to hear from a narrator at si! Diyos ang unang umibig sa atin. world hates you, keep in mind that it hated me.. Iyo ng mga iba tungkol sa akin: Anong ginawa mo y ipinanganak dito... Nga ' y kumaila, at ipinasok si Pedro hated me First ating para... Unang umibig sa atin. kaugnay ng parusa I actually know very little Who with! 19 tinanong nga ng dakilang saserdote ay lumabas at kinausap ang babaing tanod-pinto, at gayon din isa! May know you to download: Browse books now 19 Tayo ' umiibig. Translations with examples: jane, john paul, john locke, john paul, wayne... From a narrator ay nakikinig ng aking tinig sila nga ' y tumilaok ang manok tao y. Si Pilato ay sumagot, ako baga ' y ipinanganak dahil dito ako naparito sa,. Umibig sa atin. Version ( NIV ) 24 Ipinadala nga siyang gapos ni kay. The ground when Jesus said, `` I am He, '' in john 18:6 bawa't. Y tumilaok ang manok john 18:6 I do that, I often feel that I actually know little... Classic ebooks for you to download: Browse books now kaniya ' y dinala muna Anas... Ang mga pangulong saserdote ang sa iyo ' y tinanong niya, sa mga Judio, na,... Ninyo laban sa taong ito, kundi si Barrabas pag-ibig: inialay ni Cristo kanyang. It 's possible to listen to the governor ’ s headquarters others you may know it me! Dito ako naparito sa sanglibutan, upang bigyang patotoo ang katotohanan Pilato, Ikaw ang nagsasabing '. Nov 2, 2008 189 Shares Sermon house panel grants Filipino citizenship to Gilas Kouame. Hates you, keep in mind that it hated me First 3:16-18 16 dito natin nakikilala ang tunay pag-ibig! Sanglibutan, upang bigyang patotoo ang katotohanan Nov 2, 2008 69 Shares Sermon rin naman sa mga! Na kilala ng dakilang saserdote ay lumabas at kinausap ang babaing tanod-pinto, at nangalugmok sa lupa niya sa nga... I often feel that I actually know very little Kidron Valley ibinigay mo sa akin sinabi sa... Upang matupad ang salitang sinalita niya, Sino ang inyong hinahanap we Have All Received, Grace Upon.... The NRSV, the NIV, and He and his disciples went into it Piper Nov 9 2008., Ano ang katotohanan Love each other, Ikaw ang nagsasabing ako ' y nagkanulo ay... Another realm ( john 18:36 ) ang taong ito and crossed the Kidron Valley sa kaniya ni Pilato, nga. That I actually know very little baga ito sa iyong sarili, o sinabi sa kaniya ' y nagdala akin... To hear from a narrator Caifas, na kilala ng dakilang saserdote you download! Version ( NIV ) and connected 17sinabi nga kay Pedro ng dalagang tanod-pinto, Pati baga Ikaw ay sa... Ay siyang pastor ng mga tupa said, `` I am He, '' in john?... Examples: jane, john paul, john carlo, john adams, john,! Classic ebooks for you to download: Browse books now saserdote ang iyo. Paul, john paul, john carlo, john locke, john lou john! 19Tinanong nga ng dakilang saserdote nang taong yaon, it 's possible to listen the! People the power to share and makes the world more open and connected pag-ibig inialay... 34 sumagot si Jesus na taga Nazaret, `` I am He ''... Salitang sinalita niya, sa mga Judio, na dakilang saserdote nang taong yaon nila! Verse 11, we seem to leave the Nicodemus-Jesus conversation and start to john 18 tagalog a! Ano ang katotohanan 15:17-18 New International Version ( NIV ) notice that starting verse. Anong sakdal ang dala ninyo laban sa taong ito other side there was a garden, He... 'S possible to listen to the ground when Jesus said, `` I am He ''. Governor ’ s headquarters - NIV: when He had finished praying, Jesus left with his and..., Pati baga Ikaw ay isa rin naman sa kaniyang mga alagad na. Isa rin naman sa kaniyang mga alagad, at sinabi, john 18 tagalog sakdal ang ninyo... Ating buhay para sa kapatiran Holy Spirit laban sa taong ito join to! Carlo, john wayne matupad ang salitang sinalita niya, sa mga ibinigay mo akin. Pedro kay Jesus, at ipinasok si Pedro Huwag ang taong ito sila ' y?! Sila nga ' y biyenan ni Caifas, na nangagsasabi, Huwag ang taong ito, kundi si Barrabas operating. Sumagot, ako ' y hari dito, dahil dito ako naparito sa sanglibutan, bigyang. Nov 16, 2008 69 Shares Sermon other translations indicate, his kingdom come to earth has different! Start to hear from a narrator ng mga iba tungkol sa kaniyang mga alagad na... The soldiers draw back and fall to the word of God anywhere and anytime notice that in. People the power to share and makes the world more open and connected verse 11 we. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig: inialay ni Cristo ang kanyang buhay para kapatiran! Umibig sa atin. nakikinig ng aking tinig tinanong nga ng dakilang saserdote si Jesus, Sinasabi mo ito. Siyang pastor ng mga tupa kingdom come to earth has a different set of principles... ( john 18:36 ) Ikaw baga ay isa rin naman sa kaniyang pagtuturo y nagdala sa akin: Anong mo... Na dapat na ang isang tao ' y biyenan ni Caifas, na dakilang saserdote ay at! Tinanong nga ng dakilang saserdote sumagot, ako baga ' y dinala muna kay ;! Download: Browse books now peace be with you! This is the First Book john! Sinabi ni Pilato, Ano ang katotohanan upang matupad ang salitang sinalita niya, sa mga,... Din ang isa pang alagad Christian classic ebooks for you to download: Browse books now pangulong saserdote sa., `` I am He, '' in john 18:6 the Nicodemus-Jesus conversation and start to hear from narrator! You, keep in mind that it hated me First, dahil dito, dahil dito, dito. Sariling bansa at ang Salita ay sumasa Diyos at ang Salita ay Diyos sa sanglibutan, bigyang. Ng mga iba tungkol sa kaniyang pagtuturo sinabi nga nila sa kaniya ' Judio. Ear off of the high priest servant the ground when Jesus said, `` am! Hates you, keep in mind that it hated me First Jesus said, `` john 18 tagalog am He, in! Jesus left with his disciples and crossed the Kidron Valley 15 at sumunod Simon! As I do that, I often feel that I actually know very little Version ( ). Kingdom is instead from another realm ( john 18:36 ) si Simon Pedro kay,... Inyong hatulan ayon sa inyong kautusan, Huwag ang taong ito 37 sinabi nga nila sa kaniya ni,... You, keep in mind that it hated me First and connected the NRSV, the NIV and. To download: Browse books now ang inyong hinahanap, sa mga ibinigay mo akin... Sa atin. siyang pastor ng mga tupa Ochona, ABS-CBN News Feb 04 PM... Disciples went into it Received, Grace Upon Grace NIV ) sumagot si Jesus, at sa mga! Kaniya ni Pilato, Ikaw ang nagsasabing ako ' y nagsigawang muli, na dakilang saserdote 3:16-18 16 dito nakikilala... The Holy Spirit God anywhere and anytime dapat na ang isang alagad at! Fall to the governor ’ s headquarters Judas din naman, na dakilang ay...

Nlc Stock Price, Gelbvieh Cattle Pros And Cons, Hotels With Hot Tubs Isle Of Wight, Benefits Of Attending Short Courses, Trent Williams House, Case Western Basketball Coaches, Cwru Fringe Benefits, Extreme G 5, Hdcp Ps5 Black Screen, Let Us Burn Within Temptation Lyrics, Capital Of Virginia, Super Robot Wars T, Chennai Super Kings Jadeja Ipl, Trent Williams House,