KATEGORIE

Muži Elite / 5 RZ
Muži 18-39 / 4 RZ
Master 40+ / 4 RZ
Ženy / 4 RZ
Junioři 12 -17 / 3 RZ

Startovné:
Max kapacita 400 startujících!
on-line registrace 400,-Kč
na místě 500,-Kč

PRIZE MONEY
Muži Elite:
1. 5000,-Kč
2. 3000,-Kč
3. 2000,-Kč

Muži 18-39 / presents
Master 40+ / presents
Ženy / presents
Junioři 12 -17 / presents

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE
NEZLETILÝCH ÚČASTNÍKŮ ZÁVODU:
PROHLÁŠENÍ NEZLETILÝCH ÚČASTNÍKŮ